FAQ

FAQ

Kako birati Zvjezdica BROJ?

Jednostavno birajte „*“ zvjezdicu koju prati krati broj ili ime tvrtke.

Primjer broj 222:
1. Pritisnite tipku * na tipkovnici telefona
2. Pritisnite tipku 2 tri puta
3. Pritisnite tipku sa slušalicom

Broj *HOTEL:
1. Pritisnite tipku * na tipkovnici telefona
2. Pritisnite tipku sa slovom “H” (4) na tipkovnici telefona.
3. Pritisnite tipku sa slovom “0” (6) na tipkovnici telefona.
4. Pritisnite tipku sa slovom “T” (8) na tipkovnici telefona.
5. Pritisnite tipku sa slovom “E” (3) na tipkovnici telefona.
6. Pritisnite tipku sa slovom “L” (5) na tipkovnici telefona.
7. Pritisnite tipku sa slušalicom
*HOTEL = *46835

Da li svi mogu birati Zvjezdica BROJ?

Usluga je moguća za sve korisnike mobilnih mreža svih operatera.
Za korisnike zemaljskih linija usluga trenutno nije moguća.

Koliko znamenki ili slova mogu koristiti nakon zvjezdice?

Koliko znamenki ili slova mogu koristiti nakon zvjezdice?

Mogu li naručiti troznamenkasti broj – npr. *234 – ako netko drugi koristi takvu kombinaciju slova *ADG?

Ne. Korištenje je bazirano na numeričkim kombinacijama.

Da li je usluga dostupna s bilo koje lokacije u zemlji?

Da. Dostupnost usluge ovisi samo o pokrivenosti signalom pojedinog mobilnog operatera.

Da li će Zvjezdica BROJ utjecati na broj telefona koji trenutno koristim?

Ne. Vaš tradicionalni broj moći ćete koristiti kao i do sada.
Pozivi koji se upućuju putem zvjezdica BROJ-a se automatski “preusmjeravaju” na Vaš “normalni” broj telefona ili na broj telefona koji odredite prilikom sklapanja ugovora.

Da li mi je potreban dodatni hardver ili softver za korištenje Zvjezdica BROJ-a?

Ne. Go4Star koristi vaše već postojeće brojeve telefona, na koje se preusmjeravaju svi dolazni pozivi upućeni na zvjezdica BROJ.
Biranjem Vašeg zvjezdica BROJ-a korisnici se spajaju direktno na vaš broj telefona koji već koristite

Kako mogu biti siguran da će usluga poziva funkcionirati “normalno” nakon što odaberem svoj Zvjezdica BROJ?

Go4Star pružanje svojih usluga bazira na partnerskim ugovorima sa svim mobilnim telekomunikacijskim operatorima u zemlji čime je osigurano kontinuirano funcioniranje svih zvjezdica BROJ-eva.

Koliki su troškovi poziva na Zvjezdica BROJ?

Troškovi poziva na zvjezdica BROJ u potpunosti su jednaki troškovima koje plaćate za pozive na tradicionalnu fiksnu liniju.